PERHATIAN !
Pemohon yang telah mendaftar sebelum 16/8/2015 sila rujuk ke Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor untuk mendapatkan kata laluan baru.