MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 LOT 127577 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 525,300.00
2 LOT 127579 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 627,980.00
3 LOT 127584 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
4 LOT 127585 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
5 LOT 127586 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,407.00 0.00 PENJURU RM 699,125.00
6 LOT 127613 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
7 LOT 127614 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
8 LOT 127615 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 644,980.00
9 LOT 127618 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
10 LOT 127619 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
11 LOT 127620 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
12 LOT 127656 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,407.00 0.00 PENJURU RM 699,125.00
13 LOT 127657 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
14 LOT 127658 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
15 LOT 127663 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 627,980.00
16 LOT 127664 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
17 LOT 127665 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
18 LOT 127674 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
19 LOT 127675 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
20 LOT 127676 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 644,980.00
21 LOT 127681 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
22 LOT 127682 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
23 LOT 127683 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,407.00 0.00 PENJURU RM 716,125.00
24 LOT 127686 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 525,300.00
25 LOT 127687 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 525,300.00
26 LOT 127690 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 636,480.00
27 LOT 127692 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 525,300.00
28 LOT 127698 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,041.00 0.00 TENGAH RM 810,390.00
29 LOT 127699 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 525,300.00
30 LOT 127700 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,340.00 0.00 TEPI RM 776,815.00
31 LOT 127704 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
32 LOT 127705 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
33 LOT 127706 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 644,980.00
34 LOT 127710 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
35 LOT 127711 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
36 LOT 127712 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 644,980.00
37 LOT 127721 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
38 LOT 127722 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
39 LOT 127723 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 627,980.00
40 LOT 127728 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
41 LOT 127729 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
42 LOT 127730 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,727.00 0.00 PENJURU RM 729,300.00
43 LOT 127731 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,790.00 0.00 TEPI RM 941,545.00
44 LOT 127732 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
45 LOT 127733 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
46 LOT 127738 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 644,980.00
47 LOT 127739 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
48 LOT 127740 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
49 LOT 127749 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
50 LOT 127750 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,720.00 0.00 TENGAH RM 627,980.00
51 LOT 127755 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
52 LOT 127756 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 516,800.00
53 PTD 197326 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,984.00 0.00 TEPI RM 734,485.00
54 LOT 127758 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,407.00 0.00 PENJURU RM 716,125.00
55 LOT 127759 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
56 LOT 127760 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00
57 LOT 127765 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 0.00 TENGAH RM 533,800.00