MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 225326 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
2 PTD 225327 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
3 PTD 225328 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
4 PTD 225329 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,750.00 0.00 PENJURU RM 623,900.00
5 PTD 225333 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
6 PTD 225334 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
7 PTD 225335 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
8 PTD 225340 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,750.00 0.00 PENJURU RM 623,900.00
9 PTD 225341 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
10 PTD 225342 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
11 PTD 225343 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
12 PTD 225351 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,968.00 0.00 TEPI RM 762,450.00
13 PTD 225352 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
14 PTD 225353 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
15 PTD 225354 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
16 PTD 225362 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,750.00 0.00 PENJURU RM 623,900.00
17 PTD 225363 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
18 PTD 225364 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
19 PTD 225365 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
20 PTD 225375 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
21 PTD 225376 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
22 PTD 225377 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
23 PTD 225378 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,170.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
24 PTD 225385 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
25 PTD 225386 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
26 PTD 225387 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
27 PTD 225388 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
28 PTD 225398 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
29 PTD 225399 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
30 PTD 225400 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
31 PTD 225401 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,750.00 0.00 PENJURU RM 623,900.00
32 PTD 225408 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
33 PTD 225409 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
34 PTD 225410 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
35 PTD 225411 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
36 PTD 225412 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,968.00 0.00 TEPI RM 762,450.00
37 PTD 225416 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
38 PTD 225417 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
39 PTD 225418 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
40 PTD 225419 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
41 PTD 225430 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
42 PTD 225431 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
43 PTD 225432 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
44 PTD 225433 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,750.00 0.00 PENJURU RM 623,900.00
45 PTD 225440 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
46 PTD 225441 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
47 PTD 225442 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
48 PTD 225443 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,968.00 0.00 TEPI RM 762,450.00
49 PTD 225444 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,968.00 0.00 TEPI RM 762,450.00
50 PTD 225445 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
51 PTD 225446 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
52 PTD 225447 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
53 PTD 225454 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,750.00 0.00 PENJURU RM 623,900.00
54 PTD 225455 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
55 PTD 225456 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
56 PTD 225457 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
57 PTD 225468 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
58 PTD 225469 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
59 PTD 225470 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00
60 PTD 225471 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 576,300.00