MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 182326 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,198.00 0.00 PENJURU RM 771,800.00
2 PTD 182327 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 651,100.00
3 PTD 182328 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 651,100.00
4 PTD 182336 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 671,500.00
5 PTD 182337 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 651,100.00
6 PTD 182338 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 651,100.00
7 PTD 182363 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
8 PTD 182364 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
9 PTD 182367 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
10 PTD 182368 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
11 PTD 182369 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 697,850.00
12 PTD 182370 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 689,350.00
13 PTD 182371 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
14 PTD 182395 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 660,450.00
15 PTD 182396 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 660,450.00
16 PTD 182407 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 660,450.00
17 PTD 182408 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 660,450.00
18 PTD 182409 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 660,450.00
19 PTD 182431 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
20 PTD 182432 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
21 PTD 182433 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
22 PTD 182438 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 697,850.00
23 PTD 182439 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
24 PTD 182440 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
25 PTD 182460 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,198.00 0.00 PENJURU RM 789,650.00
26 PTD 182461 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
27 PTD 182467 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
28 PTD 182468 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
29 PTD 182469 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 697,850.00
30 PTD 182475 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
31 PTD 182476 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 669,800.00
32 PTD 182477 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,198.00 0.00 PENJURU RM 799,000.00
33 PTD 182495 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 687,650.00
34 PTD 182496 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 687,650.00
35 PTD 182499 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 687,650.00
36 PTD 182500 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 687,650.00
37 PTD 182503 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 707,200.00
38 PTD 182504 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 687,650.00
39 PTD 182507 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 687,650.00
40 PTD 182508 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 687,650.00
41 PTD 182527 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,198.00 0.00 PENJURU RM 799,000.00
42 PTD 182528 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
43 PTD 182529 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
44 PTD 182532 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
45 PTD 182533 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
46 PTD 182539 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00
47 PTD 182540 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 678,300.00