MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA B-01-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 864.00 864.00 TENGAH RM 408,850.00
2 STRATA B-01-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 300,900.00
3 STRATA B-01-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 300,900.00
4 STRATA B-01-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 391,850.00
5 STRATA B-02-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 301,750.00
6 STRATA B-02-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 301,750.00
7 STRATA B-02-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 301,750.00
8 STRATA B-02-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 358,700.00
9 STRATA B-03-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 302,600.00
10 STRATA B-03-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 302,600.00
11 STRATA B-03-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 357,000.00
12 STRATA B-03-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 393,550.00
13 STRATA B-04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 394,400.00
14 STRATA B-04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 357,850.00
15 STRATA B-04-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 303,450.00
16 STRATA B-04-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 303,450.00
17 STRATA B-04-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 357,850.00
18 STRATA B-05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 358,700.00
19 STRATA B-05-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 304,300.00
20 STRATA B-05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 304,300.00
21 STRATA B-05-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 361,250.00
22 STRATA B-06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 396,100.00
23 STRATA B-06-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 305,150.00
24 STRATA B-06-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 305,150.00
25 STRATA B-07-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 360,400.00
26 STRATA B-07-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 306,000.00
27 STRATA B-07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 306,000.00
28 STRATA B-07-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 306,000.00
29 STRATA B-07-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 360,400.00
30 STRATA B-08-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 400,350.00
31 STRATA B-08-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 363,800.00
32 STRATA B-08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 309,400.00
33 STRATA B-08-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 400,350.00
34 STRATA B-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 307,700.00
35 STRATA B-09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 307,700.00
36 STRATA B-09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 364,650.00
37 STRATA B-09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 398,650.00
38 STRATA B-10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 400,350.00
39 STRATA B-10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 309,400.00
40 STRATA B-10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 309,400.00
41 STRATA B-10-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 363,800.00
42 STRATA B-11-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 381,650.00
43 STRATA B-11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 384,200.00
44 STRATA B-11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 310,250.00
45 STRATA B-11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 381,650.00
46 STRATA B-11-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 722.00 722.00 TEPI RM 354,450.00
47 STRATA B-11-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 722.00 722.00 TEPI RM 354,450.00
48 STRATA B-12-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 402,050.00
49 STRATA B-12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 385,050.00
50 STRATA B-12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 311,100.00
51 STRATA B-12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 311,100.00
52 STRATA B-12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 382,500.00
53 STRATA B-12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 385,050.00
54 STRATA B-13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 311,950.00
55 STRATA B-13-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 385,900.00
56 STRATA B-13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 402,900.00
57 STRATA B-13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 388,450.00
58 STRATA B-13-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 314,500.00
59 STRATA B-13-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 385,900.00
60 STRATA B-13-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 408,000.00
61 STRATA B-14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 403,750.00
62 STRATA B-14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 312,800.00
63 STRATA B-14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 406,300.00
64 STRATA B-14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 386,750.00
65 STRATA B-14-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 315,350.00
66 STRATA B-14-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 386,750.00
67 STRATA B-15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 387,600.00
68 STRATA B-15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 313,650.00
69 STRATA B-15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 313,650.00
70 STRATA B-15-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 316,200.00
71 STRATA B-16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 385,900.00
72 STRATA B-16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 314,500.00
73 STRATA B-16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 388,450.00
74 STRATA B-16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 388,450.00
75 STRATA B-16-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 317,050.00
76 STRATA B-16-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 388,450.00
77 STRATA B-16-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 410,550.00
78 STRATA B-17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 406,300.00
79 STRATA B-17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 389,300.00
80 STRATA B-17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 315,350.00
81 STRATA B-17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 315,350.00
82 STRATA B-17-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 391,850.00
83 STRATA B-17-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TEPI RM 389,300.00
84 STRATA B-18-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 390,150.00
85 STRATA B-18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 318,750.00
86 STRATA B-18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 318,750.00
87 STRATA B-18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 390,150.00
88 STRATA B-18-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 321,300.00
89 STRATA B-18-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 392,700.00
90 STRATA B-19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 408,000.00
91 STRATA B-19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 317,050.00
92 STRATA B-19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 317,050.00
93 STRATA B-19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 391,000.00
94 STRATA B-19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 391,000.00
95 STRATA B-19-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 319,600.00
96 STRATA B-19-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 413,100.00
97 STRATA B-20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 391,850.00
98 STRATA B-20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 317,900.00
99 STRATA B-20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 317,900.00
100 STRATA B-20-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 394,400.00
101 STRATA B-20-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 320,450.00
102 STRATA B-20-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 391,850.00
103 STRATA B-21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 390,150.00
104 STRATA B-21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 318,750.00
105 STRATA B-21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 318,750.00
106 STRATA B-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 390,150.00
107 STRATA B-21-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 409,700.00
108 STRATA B-21-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 321,300.00
109 STRATA B-21-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 392,700.00
110 STRATA B-22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 410,550.00
111 STRATA B-22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 319,600.00
112 STRATA B-22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 319,600.00
113 STRATA B-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 393,550.00
114 STRATA B-22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 393,550.00
115 STRATA B-22-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 393,550.00
116 STRATA B-22-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 415,650.00
117 STRATA B-23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 394,400.00
118 STRATA B-23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 320,450.00
119 STRATA B-23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 391,850.00
120 STRATA B-23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 413,950.00
121 STRATA B-23-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 396,950.00
122 STRATA B-23-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 323,000.00
123 STRATA B-23-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 394,400.00
124 STRATA B-24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 412,250.00
125 STRATA B-24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 392,700.00
126 STRATA B-24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 321,300.00
127 STRATA B-24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 321,300.00
128 STRATA B-24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 412,250.00
129 STRATA B-24-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 323,850.00
130 STRATA B-24-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 417,350.00
131 STRATA B-25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 396,100.00
132 STRATA B-25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 322,150.00
133 STRATA B-25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 322,150.00
134 STRATA B-25-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 396,100.00
135 STRATA B-25-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 396,100.00
136 STRATA B-25-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 396,100.00
137 STRATA B-25-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 396,100.00
138 STRATA B-26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 323,000.00
139 STRATA B-26-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 394,400.00
140 STRATA B-26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 416,500.00
141 STRATA B-26-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 399,500.00
142 STRATA B-26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 325,550.00
143 STRATA B-26-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 419,050.00
144 STRATA B-27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 395,250.00
145 STRATA B-27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 397,800.00
146 STRATA B-27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 323,850.00
147 STRATA B-27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 323,850.00
148 STRATA B-27-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 414,800.00
149 STRATA B-27-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 326,400.00
150 STRATA B-27-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 397,800.00
151 STRATA B-28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 418,200.00
152 STRATA B-28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 327,250.00
153 STRATA B-28-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 327,250.00
154 STRATA B-28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 398,650.00
155 STRATA B-28-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 401,200.00
156 STRATA B-28-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 329,800.00
157 STRATA B-28-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 401,200.00
158 STRATA B-29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 396,950.00
159 STRATA B-29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 325,550.00
160 STRATA B-29-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 396,950.00
161 STRATA B-29-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 419,050.00
162 STRATA B-29-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 402,050.00
163 STRATA B-29-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 328,100.00
164 STRATA B-29-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 421,600.00
165 STRATA B-30-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 417,350.00
166 STRATA B-30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 400,350.00
167 STRATA B-30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 326,400.00
168 STRATA B-30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 326,400.00
169 STRATA B-30-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 328,950.00
170 STRATA B-30-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 400,350.00
171 STRATA B-30-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 400,350.00
172 STRATA B-31-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 398,650.00
173 STRATA B-31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 327,250.00
174 STRATA B-31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 327,250.00
175 STRATA B-31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 401,200.00
176 STRATA B-31-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 418,200.00
177 STRATA B-31-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 401,200.00
178 STRATA B-31-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 329,800.00
179 STRATA B-32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 402,050.00
180 STRATA B-32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 328,100.00
181 STRATA B-32-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 328,100.00
182 STRATA B-32-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 399,500.00
183 STRATA B-32-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 421,600.00
184 STRATA B-32-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 404,600.00
185 STRATA B-32-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 424,150.00
186 STRATA B-33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 422,450.00
187 STRATA B-33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 328,950.00
188 STRATA B-33-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 402,900.00
189 STRATA B-33-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 331,500.00
190 STRATA B-33-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 331,500.00
191 STRATA B-33-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 402,900.00
192 STRATA B-33-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 402,900.00
193 STRATA B-34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 401,200.00
194 STRATA B-34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 329,800.00
195 STRATA B-34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 329,800.00
196 STRATA B-34-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 401,200.00
197 STRATA B-34-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 420,750.00
198 STRATA B-34-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 403,750.00
199 STRATA B-34-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 425,850.00
200 STRATA B-35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 421,600.00
201 STRATA B-35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 404,600.00
202 STRATA B-35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 330,650.00
203 STRATA B-35-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 330,650.00
204 STRATA B-35-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 424,150.00
205 STRATA B-35-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 407,150.00
206 STRATA B-35-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 333,200.00
207 STRATA B-36-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 402,900.00
208 STRATA B-36-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 331,500.00
209 STRATA B-36-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 331,500.00
210 STRATA B-36-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 405,450.00
211 STRATA B-36-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 334,050.00
212 STRATA B-36-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 405,450.00
213 STRATA B-36-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 427,550.00
214 STRATA B-37-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 407,150.00
215 STRATA B-37-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 333,200.00
216 STRATA B-37-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TENGAH RM 333,200.00
217 STRATA B-37-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 404,600.00
218 STRATA B-37-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 863.00 863.00 PENJURU RM 424,150.00
219 STRATA B-37-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 750.00 750.00 TENGAH RM 407,150.00
220 STRATA B-37-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 590.00 590.00 TEPI RM 335,750.00