MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 189549 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 788,630.00
2 PTD 189550 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 788,630.00
3 PTD 189554 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 788,630.00
4 PTD 189555 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 788,630.00
5 PTD 189556 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 873,630.00
6 PTD 189559 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 780,130.00
7 PTD 189560 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 780,130.00
8 PTD 189561 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 780,130.00
9 PTD 189565 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 780,130.00
10 PTD 189566 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,677.00 0.00 PENJURU RM 1,000,919.00
11 PTD 189570 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 780,130.00
12 PTD 186571 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 780,130.00
13 PTD 189572 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 839,630.00
14 PTD 189579 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 780,130.00
15 PTD 189580 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,141.00 0.00 TEPI RM 938,963.00
16 PTD 189586 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 788,630.00
17 PTD 189587 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 788,630.00
18 PTD 189588 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TEPI RM 848,130.00
19 PTD 189593 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 0.00 TENGAH RM 788,630.00
20 PTD 189595 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,266.00 0.00 PENJURU RM 981,454.00
21 PTD 190180 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 664,700.00
22 PTD 190181 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 664,700.00
23 PTD 190182 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 664,700.00
24 PTD 190188 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 664,700.00
25 PTD 190189 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 715,700.00
26 PTD 190195 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 656,200.00
27 PTD 190196 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 656,200.00
28 PTD 190197 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 656,200.00
29 PTD 190198 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 656,200.00
30 PTD 190199 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 715,700.00
31 PTD 190204 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,497.00 0.00 TENGAH RM 662,822.00
32 PTD 190205 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,497.00 0.00 TENGAH RM 662,822.00
33 PTD 190206 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 656,200.00