MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 222130 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
2 PTD 222131 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
3 PTD 222132 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
4 PTD 222139 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 773,330.00
5 PTD 222140 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
6 PTD 222147 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
7 PTD 222148 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
8 PTD 222149 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,376.00 0.00 TEPI RM 858,330.00
9 PTD 222154 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
10 PTD 222155 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
11 PTD 222156 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
12 PTD 222157 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
13 PTD 222161 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 752,930.00
14 PTD 222162 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
15 PTD 222163 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
16 PTD 222168 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
17 PTD 222169 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
18 PTD 222176 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
19 PTD 222177 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
20 PTD 222182 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
21 PTD 222183 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
22 PTD 222184 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 773,330.00
23 PTD 222188 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
24 PTD 222189 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
25 PTD 222190 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
26 PTD 222191 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
27 PTD 222199 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
28 PTD 222200 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
29 PTD 222201 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
30 PTD 222205 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
31 PTD 222206 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 752,930.00
32 PTD 222210 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
33 PTD 222211 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
34 PTD 222216 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
35 PTD 222217 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
36 PTD 222218 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,038.00 0.00 PENJURU RM 922,250.00
37 PTD 222219 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,011.00 0.00 TEPI RM 940,780.00
38 PTD 222220 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
39 PTD 222221 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
40 PTD 222222 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
41 PTD 222227 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
42 PTD 222228 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
43 PTD 222232 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 773,330.00
44 PTD 222233 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
45 PTD 222237 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
46 PTD 222238 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
47 PTD 222239 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
48 PTD 222249 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
49 PTD 222250 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
50 PTD 222251 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
51 PTD 222256 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
52 PTD 222257 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 773,330.00
53 PTD 222263 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
54 PTD 222264 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
55 PTD 222265 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,890.00 0.00 TEPI RM 809,030.00
56 PTD 222266 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,890.00 0.00 TEPI RM 809,030.00
57 PTD 222267 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
58 PTD 222271 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
59 PTD 222272 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
60 PTD 222279 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,745.00 0.00 TENGAH RM 735,250.00
61 PTD 222280 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,482.00 0.00 TEPI RM 989,230.00
62 PTD 222285 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
63 PTD 222286 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
64 PTD 222287 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
65 PTD 222288 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,058.00 0.00 PENJURU RM 924,630.00
66 PTD 222289 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,058.00 0.00 PENJURU RM 945,200.00
67 PTD 222290 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
68 PTD 222291 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
69 PTD 222292 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 716,380.00
70 PTD 222300 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
71 PTD 222301 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
72 PTD 222302 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
73 PTD 222306 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00
74 PTD 222307 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 697,000.00