MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 202911 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,541,050.00
2 PTD 202912 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,541,050.00
3 PTD 202913 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,541,050.00
4 PTD 202914 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TEPI RM 1,626,050.00
5 PTD 202918 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,508,750.00
6 PTD 202919 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,508,750.00
7 PTD 202920 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,508,750.00
8 PTD 202925 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TEPI RM 1,593,750.00
9 PTD 202926 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,508,750.00
10 PTD 202927 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,508,750.00
11 PTD 202928 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,508,750.00
12 PTD 202935 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TEPI RM 1,806,250.00
13 PTD 202936 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,678,750.00
14 PTD 202937 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,678,750.00
15 PTD 202938 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,678,750.00
16 PTD 202950 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,647,300.00
17 PTD 202951 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,647,300.00
18 PTD 202952 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,647,300.00
19 PTD 202953 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TEPI RM 1,753,550.00
20 PTD 202959 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,615,000.00
21 PTD 202960 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,615,000.00
22 PTD 202961 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,615,000.00
23 PTD 202962 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,615,000.00
24 PTD 202975 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,487,500.00
25 PTD 202976 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,487,500.00
26 PTD 202977 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,487,500.00
27 PTD 202978 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,487,500.00
28 PTD 202990 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,487,500.00
29 PTD 202991 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,487,500.00
30 PTD 202992 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,487,500.00
31 PTD 202993 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TEPI RM 1,572,500.00
32 PTD 203000 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,615,000.00
33 PTD 203001 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,615,000.00
34 PTD 203002 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,615,000.00
35 PTD 203003 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TEPI RM 1,721,250.00
36 PTD 203007 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,593,750.00
37 PTD 203008 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,593,750.00
38 PTD 203009 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,593,750.00
39 PTD 203010 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 TENGAH RM 1,593,750.00