MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 92068 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,390.00 0.00 PENJURU RM 568,460.45
2 PTD 92069 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
3 PTD 92070 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
4 PTD 92071 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
5 PTD 92072 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
6 PTD 92073 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
7 PTD 92074 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
8 PTD 92075 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
9 PTD 92076 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,980.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
10 PTD 92077 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
11 PTD 92078 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
12 PTD 92079 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,500.00 0.00 TEPI RM 690,388.70
13 PTD 92080 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 0.00 TEPI RM 475,433.05
14 PTD 92081 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
15 PTD 92082 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
16 PTD 92083 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
17 PTD 92084 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
18 PTD 92085 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
19 PTD 92086 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
20 PTD 92087 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
21 PTD 92088 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
22 PTD 92089 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
23 PTD 92090 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
24 PTD 92091 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
25 PTD 92092 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,596.00 0.00 PENJURU RM 547,777.40
26 PTD 92093 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,159.00 0.00 PENJURU RM 690,104.80
27 PTD 92094 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
28 PTD 92095 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
29 PTD 92096 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
30 PTD 92097 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
31 PTD 92098 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
32 PTD 92099 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
33 PTD 92100 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
34 PTD 92101 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
35 PTD 92102 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
36 PTD 92103 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
37 PTD 92104 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
38 PTD 92105 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 418,954.80
39 PTD 92106 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 0.00 TEPI RM 475,433.05
40 PTD 92107 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 0.00 TEPI RM 505,466.10
41 PTD 92108 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
42 PTD 92109 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
43 PTD 92110 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
44 PTD 92111 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
45 PTD 92112 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
46 PTD 92113 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
47 PTD 92114 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
48 PTD 92115 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
49 PTD 92116 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
50 PTD 92117 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
51 PTD 92118 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
52 PTD 92119 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
53 PTD 92120 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 448,894.35
54 PTD 92121 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,365.00 0.00 PENJURU RM 729,394.35