MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 105661 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
2 PTD 105662 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
3 PTD 105663 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
4 PTD 105664 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
5 PTD 105665 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
6 PTD 105666 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
7 PTD 105667 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
8 PTD 105687 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
9 PTD 105693 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
10 PTD 105694 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
11 PTD 105698 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
12 PTD 105699 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
13 PTD 105700 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
14 PTD 105701 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
15 PTD 105651 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
16 PTD 105650 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
17 PTD 105649 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
18 PTD 105648 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
19 PTD 105625 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 273,530.00
20 PTD 105622 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
21 PTD 105621 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
22 PTD 105618 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
23 PTD 105615 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
24 PTD 105614 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
25 PTD 105613 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
26 PTD 105605 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,937.00 PENJURU RM 274,465.00
27 PTD 105558 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
28 PTD 105559 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
29 PTD 105565 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
30 PTD 105566 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
31 PTD 105567 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
32 PTD 105568 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
33 PTD 105575 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
34 PTD 105576 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
35 PTD 105577 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
36 PTD 105578 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
37 PTD 105585 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 273,530.00
38 PTD 105586 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
39 PTD 105587 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
40 PTD 105588 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
41 PTD 105595 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
42 PTD 105596 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
43 PTD 105554 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 273,530.00
44 PTD 105553 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
45 PTD 105544 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
46 PTD 105543 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
47 PTD 105534 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
48 PTD 105533 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
49 PTD 105532 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
50 PTD 105531 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
51 PTD 105528 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
52 PTD 105527 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
53 PTD 105515 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
54 PTD 105514 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
55 PTD 105513 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
56 PTD 105507 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
57 PTD 105506 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
58 PTD 105505 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,920.00 PENJURU RM 274,210.00
59 PTD 105460 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
60 PTD 105469 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
61 PTD 105470 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
62 PTD 105480 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 273,530.00
63 PTD 105481 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 273,530.00
64 PTD 105491 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
65 PTD 105442 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
66 PTD 105441 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
67 PTD 105438 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
68 PTD 105437 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
69 PTD 105432 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
70 PTD 105431 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
71 PTD 105427 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
72 PTD 105426 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
73 PTD 105417 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
74 PTD 105416 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
75 PTD 105407 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
76 PTD 105406 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
77 PTD 105405 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
78 PTD 105404 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
79 PTD 105351 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 273,530.00
80 PTD 105354 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
81 PTD 105355 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
82 PTD 105356 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
83 PTD 105363 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
84 PTD 105364 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
85 PTD 105369 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
86 PTD 105370 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
87 PTD 105380 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 273,530.00
88 PTD 105381 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,877.00 PENJURU RM 273,530.00
89 PTD 105391 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
90 PTD 105350 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,860.00 TEPI RM 273,275.00
91 PTD 105349 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
92 PTD 105348 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
93 PTD 105347 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
94 PTD 105334 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
95 PTD 105333 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
96 PTD 105332 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
97 PTD 105331 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
98 PTD 105330 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,210.00 TEPI RM 263,075.00
99 PTD 105324 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
100 PTD 105323 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
101 PTD 105301 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
102 PTD 105300 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
103 PTD 105299 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,430.00 TENGAH RM 250,750.00
104 PTD 105298 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,868.00 TEPI RM 273,445.00