MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 LOT 3077 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 TEPI RM 1,324,300.00
2 LOT 3078 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
3 LOT 3079 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
4 LOT 3085 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
5 LOT 3086 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
6 LOT 3087 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
7 LOT 3463 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,002.00 TEPI RM 1,349,800.00
8 LOT 3464 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
9 LOT 3465 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
10 LOT 3471 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
11 LOT 3472 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
12 LOT 3497 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
13 LOT 3498 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
14 LOT 3499 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
15 LOT 3503 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
16 LOT 3504 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TEPI RM 1,054,000.00
17 LOT 3507 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
18 LOT 3508 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
19 LOT 3512 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
20 LOT 3513 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 956,250.00
21 LOT 3518 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 1,275,000.00
22 LOT 3519 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 1,275,000.00
23 LOT 3523 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 1,275,000.00
24 LOT 3524 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TEPI RM 1,409,300.00
25 LOT 3528 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 1,275,000.00
26 LOT 3529 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 1,275,000.00
27 LOT 3533 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 1,275,000.00
28 LOT 3534 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,040.00 TENGAH RM 1,275,000.00
29 LOT 3535 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,287.00 PENJURU RM 1,927,800.00