MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-02-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 341,700.00
2 UNIT A-02-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 405,450.00
3 UNIT A-02-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 343,400.00
4 UNIT A-02-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 340,850.00
5 UNIT A-03-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 406,300.00
6 UNIT A-03-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 341,700.00
7 UNIT A-03-10 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 345,100.00
8 UNIT A-04-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 345,950.00
9 UNIT A-04-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 342,550.00
10 UNIT A-04-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 342,550.00
11 UNIT A-04-10 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 345,950.00
12 UNIT A-05-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 347,650.00
13 UNIT A-05-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 343,400.00
14 UNIT A-06-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 408,850.00
15 UNIT A-06-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 344,250.00
16 UNIT A-06-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 344,250.00
17 UNIT A-07-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 346,800.00
18 UNIT A-07-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 345,100.00
19 UNIT A-07-10 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 345,950.00
20 UNIT A-08-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 345,950.00
21 UNIT A-08-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 345,950.00
22 UNIT A-09-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 348,500.00
23 UNIT A-09-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 349,350.00
24 UNIT A-09-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 411,400.00
25 UNIT A-09-10 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 347,650.00
26 UNIT A-10-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 347,650.00
27 UNIT A-11-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 350,200.00
28 UNIT A-11-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 348,500.00
29 UNIT A-11-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 348,500.00
30 UNIT A-11-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 413,100.00
31 UNIT A-12-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 413,950.00
32 UNIT A-12-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 349,350.00
33 UNIT A-12-10 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 350,200.00
34 UNIT A-13-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 351,050.00
35 UNIT A-13-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 414,800.00
36 UNIT A-13-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 350,200.00
37 UNIT A-13-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 350,200.00
38 UNIT A-14-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 353,600.00
39 UNIT A-14-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 351,050.00
40 UNIT A-14-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 351,050.00
41 UNIT A-14-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 415,650.00
42 UNIT B-01-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,184.00 PENJURU RM 356,150.00
43 UNIT B-01-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,429.00 TENGAH RM 429,250.00
44 UNIT B-01-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,184.00 TENGAH RM 364,650.00
45 UNIT B-01-10 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,184.00 TENGAH RM 364,650.00
46 UNIT B-02-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 342,550.00
47 UNIT B-02-13 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 TENGAH RM 414,800.00
48 UNIT B-03-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 345,100.00
49 UNIT B-03-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 343,400.00
50 UNIT B-03-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 418,200.00
51 UNIT B-03-09 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 355,300.00
52 UNIT B-03-18 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 342,550.00
53 UNIT B-04-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 345,950.00
54 UNIT B-04-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 346,800.00
55 UNIT B-04-10 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 356,150.00
56 UNIT B-04-13 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 TENGAH RM 416,500.00
57 UNIT B-04-14 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 419,050.00
58 UNIT B-05-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 345,100.00
59 UNIT B-05-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 356,150.00
60 UNIT B-05-09 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 357,000.00
61 UNIT B-05-11 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 356,150.00
62 UNIT B-06-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 345,100.00
63 UNIT B-06-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 343,400.00
64 UNIT B-06-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 345,950.00
65 UNIT B-06-17 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 343,400.00
66 UNIT B-07-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 346,800.00
67 UNIT B-08-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 346,800.00
68 UNIT B-08-11 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 358,700.00
69 UNIT B-08-15 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 347,650.00
70 UNIT B-08-17 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 345,100.00
71 UNIT B-09-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 347,650.00
72 UNIT B-09-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 359,550.00
73 UNIT B-09-14 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 423,300.00
74 UNIT B-10-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 346,800.00
75 UNIT B-10-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 354,450.00
76 UNIT B-10-09 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 361,250.00
77 UNIT B-11-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 347,650.00
78 UNIT B-11-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 361,250.00
79 UNIT B-11-09 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 362,100.00
80 UNIT B-11-10 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 362,100.00
81 UNIT B-11-13 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 TENGAH RM 422,450.00
82 UNIT B-11-18 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 349,350.00
83 UNIT B-12-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 356,150.00
84 UNIT B-12-15 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 356,150.00
85 UNIT B-13-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 362,950.00
86 UNIT B-13-16 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 349,350.00
87 UNIT B-14-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 350,200.00
88 UNIT B-14-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 363,800.00
89 UNIT B-14-12 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 363,800.00
90 UNIT B-14-14 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 1,000.00 PENJURU RM 428,400.00
91 UNIT B-14-17 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 350,200.00
92 UNIT B-15-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TEPI RM 352,750.00
93 UNIT B-15-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 358,700.00
94 UNIT B-15-15 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 PENJURU RM 358,700.00
95 UNIT B-15-17 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 850.00 TENGAH RM 351,050.00