MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-7-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
2 UNIT A-7-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
3 UNIT A-7-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
4 UNIT A-11-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
5 UNIT A-12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
6 UNIT A-13-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
7 UNIT A-14-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
8 UNIT A-15-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
9 UNIT A-16-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
10 UNIT A-16-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
11 UNIT A-17-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
12 UNIT A-21-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
13 UNIT A-22-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
14 UNIT A-22-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
15 UNIT A-24-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
16 UNIT A-24-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
17 UNIT A-24-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
18 UNIT A-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
19 UNIT A-27-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
20 UNIT A-29-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
21 UNIT A-30-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
22 UNIT A-30-28 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
23 UNIT A-30-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
24 UNIT A-30-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
25 UNIT A-30-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
26 UNIT A-30-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
27 UNIT A-31-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
28 UNIT A-31-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
29 UNIT A-31-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
30 UNIT A-31-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
31 UNIT A-31-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
32 UNIT A-32-34 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
33 UNIT A-32-31 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
34 UNIT A-32-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
35 UNIT A-32-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
36 UNIT A-33-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
37 UNIT A-33-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
38 UNIT A-33-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 336,515.00
39 UNIT A-33-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
40 UNIT A-34-26 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
41 UNIT A-34-25 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
42 UNIT A-34-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
43 UNIT A-34-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
44 UNIT A-34-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
45 UNIT A-34-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
46 UNIT A-34-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
47 UNIT A-34-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
48 UNIT A-35-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
49 UNIT A-35-21 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
50 UNIT A-35-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
51 UNIT A-35-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
52 UNIT A-35-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
53 UNIT A-35-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 PENJURU RM 323,765.00
54 UNIT B-1-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
55 UNIT B-6-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
56 UNIT B-6-2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
57 UNIT B-7-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
58 UNIT B-7-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
59 UNIT B-7-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 925.00 85.94 TENGAH RM 356,065.00
60 UNIT B-14-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
61 UNIT B-15-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
62 UNIT B-17-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
63 UNIT B-19-24 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
64 UNIT B-20-17 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
65 UNIT B-21-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
66 UNIT B-21-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
67 UNIT B-23-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
68 UNIT B-24-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
69 UNIT B-24-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
70 UNIT B-24-29 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
71 UNIT B-25-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
72 UNIT B-26-30 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 PENJURU RM 235,365.00
73 UNIT B-27-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
74 UNIT B-27-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 323,765.00
75 UNIT B-28-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
76 UNIT B-29-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
77 UNIT B-29-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
78 UNIT B-29-27 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
79 UNIT B-30-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
80 UNIT B-30-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
81 UNIT B-30-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 PENJURU RM 366,265.00
82 UNIT B-31-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
83 UNIT B-31-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
84 UNIT B-31-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
85 UNIT B-31-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
86 UNIT B-32-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
87 UNIT B-32-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
88 UNIT B-32-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
89 UNIT B-32-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
90 UNIT B-32-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
91 UNIT B-32-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
92 UNIT B-33-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
93 UNIT B-33-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
94 UNIT B-33-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
95 UNIT B-33-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
96 UNIT B-34-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
97 UNIT B-34-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
98 UNIT B-34-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
99 UNIT B-34-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
100 UNIT B-34-20 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 904.00 83.98 TENGAH RM 366,265.00
101 UNIT B-34-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
102 UNIT B-34-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
103 UNIT B-35-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
104 UNIT B-35-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 527.00 48.96 TENGAH RM 235,365.00
105 UNIT B-35-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
106 UNIT B-35-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
107 UNIT B-35-22 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
108 UNIT B-35-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 70.98 TENGAH RM 336,515.00
109 UNIT D1-1-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
110 UNIT D1-8-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
111 UNIT D1-12-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
112 UNIT D1-12-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
113 UNIT D1-14-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
114 UNIT D1-15-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
115 UNIT D1-22-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
116 UNIT D1-22-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
117 UNIT D1-23-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
118 UNIT D1-24-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
119 UNIT D1-24-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
120 UNIT D1-27-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
121 UNIT D1-31-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
122 UNIT D1-33-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
123 UNIT D1-34-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
124 UNIT D1-34-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
125 UNIT D1-35-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
126 UNIT D2-2-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,244.00 115.57 TENGAH RM 438,515.00
127 UNIT D2-2-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,030.00 95.69 PENJURU RM 373,065.00
128 UNIT D2-14-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
129 UNIT D2-24-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
130 UNIT D2-25-8 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
131 UNIT D2-27-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
132 UNIT D2-28-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
133 UNIT D2-30-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
134 UNIT D2-31-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
135 UNIT D2-32-5 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
136 UNIT D2-32-3 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
137 UNIT D2-33-9 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
138 UNIT D2-34-1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
139 UNIT D2-34-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00
140 UNIT D2-34-6 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 980.00 91.04 PENJURU RM 414,715.00
141 UNIT D2-35-7 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,238.00 115.01 PENJURU RM 501,415.00