MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,687,510.95
2 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,840,006.90
3 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-41-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,785,265.20
4 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-11-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,092,928.30
5 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,167,760.60
6 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-33A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,171,062.00
7 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-41-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,136,947.25
8 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-50-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,087,425.40
9 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 821,338.85
10 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 846,644.20
11 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-33A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 861,827.75
12 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-50-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 806,878.65
13 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-13A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,152,500.55
14 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-21-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,191,343.00
15 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-30-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,227,966.10
16 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-33A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,214,648.30
17 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-45-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,158,049.35
18 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-13A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 715,335.35
19 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 721,595.60
20 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 757,903.35
21 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-39-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 737,245.80
22 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-45-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 718,465.90
23 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,183,817.95
24 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,228,369.00
25 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,248,416.25
26 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-39-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,211,662.25
27 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,149,120.95
28 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,187,637.00
29 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-23A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,231,656.80
30 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-36-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,231,656.80
31 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 879,948.05
32 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-36-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 879,948.05
33 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-43A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 851,027.65
34 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-09-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,073,154.75
35 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,094,366.50
36 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-27-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,162,244.95
37 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-43A-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,110,275.95
38 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-47-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,094,366.50
39 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,347,568.75
40 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-27-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,426,930.70
41 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-43A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,366,169.30
42 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-1-47-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,347,568.75
43 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-40-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,905,683.85
44 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-43A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,866,582.15
45 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,158,882.35
46 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-40-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,164,431.15
47 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-43A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,142,235.10
48 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,042,201.15
49 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,077,879.90
50 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-23A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,103,365.45
51 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-33A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,109,481.20
52 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-43A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,062,589.25
53 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-48-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,042,201.15
54 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-12-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 718,798.25
55 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-23A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 756,358.05
56 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-27-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 761,991.85
57 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-30-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 767,625.65
58 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-33A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 760,113.35
59 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-48-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 718,798.25
60 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,241,280.50
61 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,280,262.35
62 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,290,286.40
63 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,300,310.45
64 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-38-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,269,124.80
65 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-47-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,219,005.40
66 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,200,395.50
67 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,244,414.45
68 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,292,835.55
69 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-38-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,271,926.40
70 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-42-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,249,916.50
71 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-47-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,222,404.55
72 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-13A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 877,484.75
73 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-33A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 917,974.50
74 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-42-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 891,945.80
75 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,123,101.60
76 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,149,616.50
77 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,192,040.85
78 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-32-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,215,374.20
79 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-13A-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,411,545.70
80 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-2-22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,461,146.60
81 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-33A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 2,066,727.40
82 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-43A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,976,794.00
83 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,137,865.25
84 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-13A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,165,609.25
85 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-33A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,227,757.00
86 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-38-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,210,000.50
87 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-43A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,176,706.85
88 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,063,671.30
89 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,089,156.85
90 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,146,243.70
91 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-38-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,129,933.05
92 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-43A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,099,350.90
93 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-13A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 744,502.25
94 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-26-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 779,558.80
95 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-46-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 744,502.25
96 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,398,736.20
97 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-33A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,405,418.90
98 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-46-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,343,047.60
99 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-49-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,326,341.70
100 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,795,179.60
101 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,817,209.90
102 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,839,239.35
103 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-32-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,834,832.95
104 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-49-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,721,748.10
105 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,135.00 105.45 TEPI RM 1,833,538.40
106 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,135.00 105.45 TEPI RM 1,901,421.10
107 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,135.00 105.45 TEPI RM 1,946,676.80
108 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-32-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,135.00 105.45 TEPI RM 1,942,151.40
109 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-41-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,135.00 105.45 TEPI RM 1,886,336.15
110 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,591,734.65
111 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,666,136.85
112 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,684,736.55
113 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B1-3-41-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,635,135.65
114 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,626,782.70
115 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,636,557.70
116 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,734,311.95
117 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-37-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,763,637.80
118 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-39-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,744,086.95
119 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-13A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,041,068.95
120 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-17-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,057,575.95
121 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,115,901.25
122 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-33A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TENGAH RM 1,102,695.65
123 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 776,422.30
124 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-23A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 812,572.80
125 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-13A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,094,654.65
126 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-23-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,144,594.70
127 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-26-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,156,802.40
128 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-27-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TEPI RM 1,160,131.85
129 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 686,833.15
130 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 689,962.85
131 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 738,791.10
132 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-33A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 740,668.75
133 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,213,820.40
134 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-33A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,200,455.85
135 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-36-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,193,773.15
136 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-37-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,188,203.95
137 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-43A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,149,222.10
138 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-49-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,121,377.80
139 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,147,952.20
140 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,175,464.15
141 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,210,678.80
142 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,217,282.45
143 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 857,490.20
144 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-43A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 828,568.95
145 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-23A-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,103,846.55
146 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-31-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,119,755.15
147 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-38-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,093,240.25
148 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-43A-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,061,422.20
149 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,340,051.35
150 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-26-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,384,692.50
151 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-31-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,395,853.00
152 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-35-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,380,972.90
153 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-38-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,364,851.80
154 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-1-49-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,296,650.35
155 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,835,179.75
156 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,907,518.15
157 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,913,383.15
158 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-42-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,825,404.75
159 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,121,011.45
160 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-33A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,051,249.40
161 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-43A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,004,356.60
162 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-18-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 727,855.85
163 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-26-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 750,391.05
164 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-28-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 754,147.20
165 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-37-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 743,505.20
166 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-38-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 740,375.50
167 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-43A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 721,595.60
168 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,156,565.25
169 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,245,666.50
170 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-28-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,259,031.90
171 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-47-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,184,409.55
172 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,166,211.90
173 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,171,714.80
174 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,199,226.75
175 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,215,733.75
176 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,248,747.75
177 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-33A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,255,350.55
178 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-40-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 828.00 76.92 TEPI RM 1,226,738.70
179 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-13A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 855,026.90
180 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-23A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 891,177.40
181 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-33A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 895,515.80
182 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,083,760.20
183 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-38-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,126,184.55
184 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-39-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,120,881.40
185 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-40-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,115,579.10
186 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-43A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 798.00 74.14 TENGAH RM 1,094,366.50
187 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-13A-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,373,027.95
188 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-32-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,449,909.60
189 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-38-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,422,628.85
190 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-42-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,397,828.40
191 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-2-49-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,354,427.40
192 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-08-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,859,489.75
193 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,976,794.00
194 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-43A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,471.00 136.66 TEPI RM 1,937,692.30
195 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,155,484.05
196 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,165,471.55
197 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,168,801.00
198 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,165,471.55
199 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-36-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,152,154.60
200 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-48-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 835.00 77.57 TENGAH RM 1,085,567.30
201 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,025,827.60
202 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-33A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,082,913.60
203 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-38-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,066,602.95
204 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-39-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 767.00 71.26 TENGAH RM 1,061,506.35
205 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-08-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 716,000.05
206 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-12-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 728,520.55
207 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-13A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 734,779.95
208 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-22-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 759,820.10
209 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-26-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 769,835.65
210 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-28-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 773,591.80
211 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-37-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 762,949.80
212 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-38-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 759,820.10
213 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-13A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,320,772.50
214 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,379,802.45
215 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-28-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,389,826.50
216 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,817,209.90
217 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,839,239.35
218 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-43A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,758,463.85
219 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-47-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,105.00 102.66 TENGAH RM 1,736,434.40
220 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-23A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,135.00 105.46 TEPI RM 1,924,048.95
221 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-33A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,135.00 105.46 TEPI RM 1,933,099.75
222 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-43A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,135.00 105.46 TEPI RM 1,863,709.15
223 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,666,136.85
224 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B2-3-33A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 86.68 TENGAH RM 1,673,576.90
225 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,485,998.90
226 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-38-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,460,991.05
227 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-40-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,445,361.25
228 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,090,398.70
229 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,174,640.50
230 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,184,616.95
231 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-40-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,145,821.25
232 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,078,136.60
233 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,150,186.00
234 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,150,186.00
235 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-37-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,128,017.15
236 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-43A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,089,221.45
237 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-08-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,274,955.80
238 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-18-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,353,438.00
239 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-23A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,400,527.15
240 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-27-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,414,654.15
241 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-32-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,419,363.15
242 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-37-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,392,679.10
243 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-42-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,353,438.00
244 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-49-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,298,500.80
245 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 689,407.80
246 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,728,424.85
247 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,744,177.90
248 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,749,429.20
249 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-43A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,658,408.65
250 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 708,067.85
251 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 717,398.30
252 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-33A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 711,800.20
253 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-43A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 683,187.50
254 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-13A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 839.00 77.95 TEPI RM 1,048,976.50
255 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-33A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 839.00 77.95 TEPI RM 1,111,421.75
256 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-46-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 839.00 77.95 TEPI RM 1,048,976.50
257 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 681,307.30
258 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-1-33A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 716,363.00
259 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,425,739.00
260 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,472,828.15
261 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-36-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,449,283.15
262 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-38-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,433,587.05
263 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-40-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,417,890.95
264 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-49-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,347,256.80
265 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,113,744.80
266 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-13A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,146,998.50
267 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,219,047.90
268 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-36-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,202,421.05
269 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-40-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,180,251.35
270 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-49-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,130,371.65
271 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,164,801.75
272 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,203,598.30
273 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-23A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,236,851.15
274 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-33A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,243,502.40
275 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-43A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,192,513.45
276 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-08-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,368,870.60
277 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-23A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,493,910.70
278 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-48-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,400,131.05
279 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 688,232.25
280 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,014,312.65
281 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-13A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,047,726.15
282 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,110,096.60
283 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,120,120.65
284 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-33A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,110,096.60
285 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-13A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 676,968.05
286 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 713,665.95
287 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-33A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 711,800.20
288 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-43A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 683,187.50
289 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TENGAH RM 1,658,408.65
290 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TENGAH RM 1,744,177.90
291 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TENGAH RM 1,754,680.50
292 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3-2-43A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TENGAH RM 1,658,408.65
293 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,501,725.60
294 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-33A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,534,548.35
295 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-43A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,462,651.10
296 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,242,394.00
297 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-33A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,265,671.25
298 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-43A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,214,682.30
299 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,169,755.55
300 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,251,781.40
301 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-33A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,248,456.20
302 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-49-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,169,755.55
303 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-11-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,372,468.65
304 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-19-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,435,253.90
305 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-23A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,474,495.00
306 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-31-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,498,040.00
307 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-41-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,435,253.90
308 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-49-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,372,468.65
309 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,588,392.45
310 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 689,407.80
311 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,684,664.30
312 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,728,424.85
313 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-41-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,684,664.30
314 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-49-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TEPI RM 1,614,648.95
315 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-13A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 676,968.05
316 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 708,067.85
317 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-38-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 701,848.40
318 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-46-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 676,968.05
319 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-08-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,014,312.65
320 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-13A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,047,726.15
321 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,116,779.30
322 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-38-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,092,276.35
323 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-46-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 77.85 TEPI RM 1,047,726.15
324 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 656,931.85
325 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 695,743.70
326 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-1-43A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TENGAH RM 663,192.10
327 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-13A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,370,800.95
328 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,468,119.15
329 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-40-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,417,890.95
330 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-48-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,181.00 109.72 TEPI RM 1,355,104.85
331 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-13A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,078,136.60
332 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,146,860.80
333 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-40-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,111,390.30
334 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-48-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,067,051.75
335 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,146,998.50
336 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,215,721.85
337 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-33A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,209,071.45
338 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-40-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,180,251.35
339 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-48-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 834.00 77.48 TENGAH RM 1,135,913.65
340 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-11-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,423,575.75
341 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-20-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,493,910.70
342 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-23A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,525,170.30
343 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-33A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,176.00 109.25 TEPI RM 1,534,548.35
344 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 701,416.60
345 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 729,586.45
346 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-33A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 745,862.25
347 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-43A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 471.00 43.76 TEPI RM 717,066.80
348 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 839.00 77.95 TEPI RM 1,056,919.75
349 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-37-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 839.00 77.95 TEPI RM 1,140,552.95
350 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-43A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 839.00 77.95 TEPI RM 1,101,524.35
351 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-05-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 767,400.40
352 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.80 TEPI RM 689,407.80
353 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-23A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.80 TEPI RM 708,067.85
354 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.80 TEPI RM 717,398.30
355 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-37-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 704,958.55
356 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-43A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TEPI RM 683,187.50
357 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-08-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TENGAH RM 1,588,392.45
358 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-18-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 468.00 43.48 TENGAH RM 689,407.80
359 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-42-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TENGAH RM 1,675,912.70
360 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TENGAH RM 1,754,680.50
361 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) B3A-2-23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.35 TENGAH RM 1,728,424.85
362 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-05-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 767,400.40
363 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 807,399.70
364 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-07-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 548.00 50.91 TEPI RM 807,399.70
365 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-03-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 727,400.25
366 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-03-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 727,400.25
367 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-07-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 892.00 86.87 TENGAH RM 1,134,729.60
368 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-07-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 892.00 86.87 TENGAH RM 1,134,729.60
369 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-03A-18 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 747,399.90
370 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-03A-19 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 747,399.90
371 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-06-23 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 544.00 50.54 TENGAH RM 787,400.05
372 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-06-23A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 548.00 50.91 TEPI RM 787,400.05
373 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-01-23A LOT KEDAI LOT BUMIPUTERA 921.00 85.56 TENGAH RM 3,120,513.20
374 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-01-25 LOT KEDAI LOT BUMIPUTERA 586.00 54.44 TENGAH RM 1,829,812.00
375 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-02-32 LOT KEDAI LOT BUMIPUTERA 1,040.00 96.62 TENGAH RM 3,593,658.05
376 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-03A-43 LOT KEDAI LOT BUMIPUTERA 955.00 88.72 TEPI RM 3,422,662.70
377 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-03A-53A LOT KEDAI LOT BUMIPUTERA 2,951.00 274.16 TENGAH RM 6,956,635.45
378 STRATA (DALAM ZON FLAGSHIP ISKANDAR MALAYSIA) 2B-03A-55 LOT KEDAI LOT BUMIPUTERA 2,936.00 272.76 TENGAH RM 6,886,260.55