Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3322
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM324,700.00 - RM522,750.00
Jenis Bangunan • SERVICE APARTMENT (248 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 248 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 UNIT B-01-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
2 UNIT B-01-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
3 UNIT B-01-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 330,650.00 3
4 UNIT B-01-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 324,700.00 0
5 UNIT B-01-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 374,000.00 0
6 UNIT B-01-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 374,000.00 0
7 UNIT B-01-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 388,450.00 1
8 UNIT B-01-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
9 UNIT B-02-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 377,400.00 0
10 UNIT B-02-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 377,400.00 0
11 UNIT B-02-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 509,150.00 0
12 UNIT B-02-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
13 UNIT B-02-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
14 UNIT B-02-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
15 UNIT B-02-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 388,450.00 0
16 UNIT B-02-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 388,450.00 0
17 UNIT B-03-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
18 UNIT B-03-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
19 UNIT B-03-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 509,150.00 0
20 UNIT B-03-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 334,900.00 0
21 UNIT B-03-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 324,700.00 0
22 UNIT B-03-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 388,450.00 0
23 UNIT B-03-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 388,450.00 0
24 UNIT B-03-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
25 UNIT B-04-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
26 UNIT B-04-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 377,400.00 0
27 UNIT B-04-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 377,400.00 0
28 UNIT B-04-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 374,000.00 0
29 UNIT B-04-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 374,000.00 0
30 UNIT B-04-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 374,000.00 0
31 UNIT B-04-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 388,450.00 1
32 UNIT B-04-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 388,450.00 0
33 UNIT B-05-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 334,900.00 0
34 UNIT B-05-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 324,700.00 0
35 UNIT B-05-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 374,000.00 0
36 UNIT B-05-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 374,000.00 0
37 UNIT B-05-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 374,000.00 0
38 UNIT B-05-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
39 UNIT B-05-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
40 UNIT B-05-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 498,100.00 0
41 UNIT B-06-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
42 UNIT B-06-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
43 UNIT B-06-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
44 UNIT B-06-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 377,400.00 0
45 UNIT B-06-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 377,400.00 0
46 UNIT B-06-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
47 UNIT B-06-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 391,850.00 0
48 UNIT B-06-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
49 UNIT B-07-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 506,600.00 0
50 UNIT B-07-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 382,500.00 0
51 UNIT B-07-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 382,500.00 0
52 UNIT B-07-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 513,400.00 0
53 UNIT B-07-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 504,050.00 0
54 UNIT B-07-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 504,050.00 0
55 UNIT B-07-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 504,050.00 0
56 UNIT B-07-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 393,550.00 0
57 UNIT B-07-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 504,050.00 0
58 UNIT B-07-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 514,250.00 1
59 UNIT B-08-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 515,100.00 0
60 UNIT B-08-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 509,150.00 0
61 UNIT B-08-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 340,850.00 0
62 UNIT B-08-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 330,650.00 0
63 UNIT B-08-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 379,100.00 0
64 UNIT B-08-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 379,100.00 0
65 UNIT B-08-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 394,400.00 0
66 UNIT B-08-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 394,400.00 0
67 UNIT B-08-27 TENGAH B 62.24 670.00 RM 391,000.00 1
68 UNIT B-08-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 426,700.00 1
69 UNIT B-09-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 513,400.00 0
70 UNIT B-09-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
71 UNIT B-09-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
72 UNIT B-09-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
73 UNIT B-09-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
74 UNIT B-09-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
75 UNIT B-09-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 391,850.00 0
76 UNIT B-09-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 391,850.00 0
77 UNIT B-09-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 391,850.00 0
78 UNIT B-09-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
79 UNIT B-10-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
80 UNIT B-10-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
81 UNIT B-10-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 377,400.00 0
82 UNIT B-10-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
83 UNIT B-10-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
84 UNIT B-10-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
85 UNIT B-10-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 391,850.00 1
86 UNIT B-10-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 391,850.00 0
87 UNIT B-10-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 391,850.00 0
88 UNIT B-10-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 502,350.00 0
89 UNIT B-11-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 518,500.00 0
90 UNIT B-11-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 510,000.00 0
91 UNIT B-11-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 510,000.00 0
92 UNIT B-11-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 342,550.00 0
93 UNIT B-11-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 332,350.00 0
94 UNIT B-11-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 380,800.00 0
95 UNIT B-11-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 518,500.00 1
96 UNIT B-11-26 TENGAH B 62.24 670.00 RM 391,850.00 1
97 UNIT B-11-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 427,550.00 1
98 UNIT B-11-29 TENGAH C 67.82 730.00 RM 427,550.00 1
99 UNIT B-12-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 384,200.00 0
100 UNIT B-12-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 384,200.00 0
101 UNIT B-12-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 517,650.00 0
102 UNIT B-12-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
103 UNIT B-12-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
104 UNIT B-12-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
105 UNIT B-12-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 395,250.00 0
106 UNIT B-12-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 395,250.00 1
107 UNIT B-12-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 518,500.00 0
108 UNIT B-12-26 TENGAH B 62.24 670.00 RM 391,850.00 0
109 UNIT B-13-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 518,500.00 0
110 UNIT B-13-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 510,000.00 0
111 UNIT B-13-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 510,000.00 0
112 UNIT B-13-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 342,550.00 0
113 UNIT B-13-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 332,350.00 0
114 UNIT B-13-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 380,800.00 0
115 UNIT B-13-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
116 UNIT B-13-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
117 UNIT B-13-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 395,250.00 0
118 UNIT B-13-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 395,250.00 0
119 UNIT B-14-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 384,200.00 0
120 UNIT B-14-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 384,200.00 0
121 UNIT B-14-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 517,650.00 0
122 UNIT B-14-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 380,800.00 0
123 UNIT B-14-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 380,800.00 0
124 UNIT B-14-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
125 UNIT B-14-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 395,250.00 0
126 UNIT B-14-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 395,250.00 0
127 UNIT B-14-27 TENGAH B 62.24 670.00 RM 391,850.00 0
128 UNIT B-14-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 427,550.00 1
129 UNIT B-15-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 380,800.00 0
130 UNIT B-15-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 380,800.00 0
131 UNIT B-15-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
132 UNIT B-15-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
133 UNIT B-15-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 395,250.00 1
134 UNIT B-15-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 505,750.00 0
135 UNIT B-15-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 518,500.00 0
136 UNIT B-15-26 TENGAH B 62.24 670.00 RM 391,850.00 0
137 UNIT B-15-27 TENGAH B 62.24 670.00 RM 391,850.00 0
138 UNIT B-15-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 427,550.00 1
139 UNIT B-16-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 521,050.00 0
140 UNIT B-16-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 512,550.00 0
141 UNIT B-16-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 512,550.00 0
142 UNIT B-16-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 519,350.00 0
143 UNIT B-16-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 345,100.00 0
144 UNIT B-16-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 334,900.00 0
145 UNIT B-16-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 383,350.00 0
146 UNIT B-16-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 398,650.00 0
147 UNIT B-16-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 398,650.00 0
148 UNIT B-16-27 TENGAH B 62.24 670.00 RM 394,400.00 0
149 UNIT B-16-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 430,100.00 1
150 UNIT B-17-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 521,050.00 0
151 UNIT B-17-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 512,550.00 0
152 UNIT B-17-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 512,550.00 0
153 UNIT B-17-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 509,150.00 0
154 UNIT B-17-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 509,150.00 0
155 UNIT B-17-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 509,150.00 0
156 UNIT B-17-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 398,650.00 0
157 UNIT B-17-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 398,650.00 0
158 UNIT B-17-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 509,150.00 0
159 UNIT B-17-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 521,050.00 0
160 UNIT B-17-26 TENGAH B 62.24 670.00 RM 394,400.00 0
161 UNIT B-18-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 385,900.00 0
162 UNIT B-18-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 385,900.00 0
163 UNIT B-18-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 385,900.00 0
164 UNIT B-18-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
165 UNIT B-18-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
166 UNIT B-18-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
167 UNIT B-18-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 400,350.00 0
168 UNIT B-18-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 400,350.00 0
169 UNIT B-18-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
170 UNIT B-18-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 522,750.00 0
171 UNIT B-18-26 TENGAH B 62.24 670.00 RM 396,100.00 0
172 UNIT B-19-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 521,050.00 0
173 UNIT B-19-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 512,550.00 1
174 UNIT B-19-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 512,550.00 0
175 UNIT B-19-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 519,350.00 0
176 UNIT B-19-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 345,100.00 0
177 UNIT B-19-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 334,900.00 0
178 UNIT B-19-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 398,650.00 0
179 UNIT B-19-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 398,650.00 0
180 UNIT B-19-27 TENGAH B 62.24 670.00 RM 394,400.00 0
181 UNIT B-19-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 430,100.00 0
182 UNIT B-19-29 TENGAH C 67.82 730.00 RM 430,100.00 0
183 UNIT B-20-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 386,750.00 0
184 UNIT B-20-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 386,750.00 0
185 UNIT B-20-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 519,350.00 1
186 UNIT B-20-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 345,100.00 0
187 UNIT B-20-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 334,900.00 0
188 UNIT B-20-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 383,350.00 0
189 UNIT B-20-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 383,350.00 0
190 UNIT B-20-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 383,350.00 0
191 UNIT B-20-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 509,150.00 0
192 UNIT B-20-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 430,100.00 1
193 UNIT B-20-29 TENGAH C 67.82 730.00 RM 430,100.00 0
194 UNIT B-21-02 TENGAH D 81.75 880.00 RM 522,750.00 1
195 UNIT B-21-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 514,250.00 0
196 UNIT B-21-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 514,250.00 0
197 UNIT B-21-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 400,350.00 0
198 UNIT B-21-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 400,350.00 0
199 UNIT B-21-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 400,350.00 0
200 UNIT B-21-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
201 UNIT B-21-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 522,750.00 0
202 UNIT B-21-26 TENGAH B 62.24 670.00 RM 396,100.00 0
203 UNIT B-21-27 TENGAH B 62.24 670.00 RM 396,100.00 0
204 UNIT B-21-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 432,650.00 0
205 UNIT B-22-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 514,250.00 0
206 UNIT B-22-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 514,250.00 0
207 UNIT B-22-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 390,150.00 0
208 UNIT B-22-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 390,150.00 0
209 UNIT B-22-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 521,900.00 0
210 UNIT B-22-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 385,900.00 0
211 UNIT B-22-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
212 UNIT B-22-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
213 UNIT B-22-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
214 UNIT B-22-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 400,350.00 0
215 UNIT B-22-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 400,350.00 0
216 UNIT B-23-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 514,250.00 0
217 UNIT B-23-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 390,150.00 0
218 UNIT B-23-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 390,150.00 0
219 UNIT B-23-16 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
220 UNIT B-23-17 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
221 UNIT B-23-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
222 UNIT B-23-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 522,750.00 0
223 UNIT B-23-26 TENGAH B 62.24 670.00 RM 396,100.00 0
224 UNIT B-23-27 TENGAH B 62.24 670.00 RM 396,100.00 0
225 UNIT B-23-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 432,650.00 1
226 UNIT B-23-29 TENGAH C 67.82 730.00 RM 432,650.00 0
227 UNIT B-24-03 TENGAH D 81.75 880.00 RM 514,250.00 0
228 UNIT B-24-05 TENGAH D 81.75 880.00 RM 514,250.00 0
229 UNIT B-24-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 390,150.00 0
230 UNIT B-24-11 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 385,900.00 0
231 UNIT B-24-12 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 385,900.00 0
232 UNIT B-24-13 TENGAH B1 62.24 670.00 RM 385,900.00 0
233 UNIT B-24-15 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
234 UNIT B-24-20 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 421,600.00 0
235 UNIT B-24-21 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 421,600.00 0
236 UNIT B-24-22 TENGAH C1 67.82 730.00 RM 421,600.00 0
237 UNIT B-24-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
238 UNIT B-25-06 TENGAH B 62.24 670.00 RM 390,150.00 0
239 UNIT B-25-07 TENGAH B 62.24 670.00 RM 390,150.00 0
240 UNIT B-25-08 PENJURU D 81.75 880.00 RM 521,900.00 0
241 UNIT B-25-09 PENJURU A 52.95 570.00 RM 346,800.00 0
242 UNIT B-25-10 TENGAH A1 52.95 570.00 RM 337,450.00 0
243 UNIT B-25-23 TENGAH D1 81.75 880.00 RM 510,850.00 0
244 UNIT B-25-25 TENGAH D 81.75 880.00 RM 522,750.00 0
245 UNIT B-25-26 TENGAH B 62.24 670.00 RM 396,100.00 0
246 UNIT B-25-27 TENGAH B 62.24 670.00 RM 396,100.00 0
247 UNIT B-25-28 TENGAH C 67.82 730.00 RM 432,650.00 0
248 UNIT B-25-29 TENGAH C 67.82 730.00 RM 432,650.00 0
Nama Pemaju MS LAKECITY SDN BHD
Alamat Pemaju WISMA MAHSING, ASUTIN V SQUARE, BLOK A NO. 17, 19 & 21, JALAN AUSTIN PERDANA 2 TAMAN AUSTIN PERDANA
81100 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 868549-T
No Telefon 073554888
No Faks
Emel fairuz@mahsing.com.my