Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3216
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM375,700.00 - RM430,950.00
Jenis Bangunan • SERVICE APARTMENT (405 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 405 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 UNIT A-07-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
2 UNIT A-07-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,000.00 0
3 UNIT A-07-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 375,700.00 1
4 UNIT A-07-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 375,700.00 0
5 UNIT A-07-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
6 UNIT A-08-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 1
7 UNIT A-08-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
8 UNIT A-08-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
9 UNIT A-08-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 378,250.00 0
10 UNIT A-09-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 379,100.00 0
11 UNIT A-09-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
12 UNIT A-09-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
13 UNIT A-09-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
14 UNIT A-10-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
15 UNIT A-10-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 378,250.00 0
16 UNIT A-10-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
17 UNIT A-10-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
18 UNIT A-11-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
19 UNIT A-11-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
20 UNIT A-11-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 379,100.00 0
21 UNIT A-11-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
22 UNIT A-12-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 381,650.00 0
23 UNIT A-12-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
24 UNIT A-12-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
25 UNIT A-12-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
26 UNIT A-13-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
27 UNIT A-13-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 380,800.00 0
28 UNIT A-13-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
29 UNIT A-13-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 382,500.00 0
30 UNIT A-14-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
31 UNIT A-14-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
32 UNIT A-14-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 381,650.00 0
33 UNIT A-14-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
34 UNIT A-15-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
35 UNIT A-15-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 382,500.00 0
36 UNIT A-15-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 382,500.00 0
37 UNIT A-15-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
38 UNIT A-16-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
39 UNIT A-16-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 383,350.00 0
40 UNIT A-16-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
41 UNIT A-17-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
42 UNIT A-17-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
43 UNIT A-17-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 384,200.00 0
44 UNIT A-17-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
45 UNIT A-18-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
46 UNIT A-18-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 385,050.00 0
47 UNIT A-18-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
48 UNIT A-18-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 386,750.00 0
49 UNIT A-19-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
50 UNIT A-19-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
51 UNIT A-19-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 385,900.00 0
52 UNIT A-19-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 387,600.00 0
53 UNIT A-20-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 389,300.00 0
54 UNIT A-20-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 386,750.00 0
55 UNIT A-20-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
56 UNIT A-20-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
57 UNIT A-21-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 390,150.00 0
58 UNIT A-21-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
59 UNIT A-21-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
60 UNIT A-21-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 390,150.00 0
61 UNIT A-22-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 391,000.00 0
62 UNIT A-22-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
63 UNIT A-22-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 389,300.00 0
64 UNIT A-22-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
65 UNIT A-23-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
66 UNIT A-23-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 390,150.00 0
67 UNIT A-23-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
68 UNIT A-23-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 392,700.00 0
69 UNIT A-24-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
70 UNIT A-24-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
71 UNIT A-24-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 391,000.00 0
72 UNIT A-24-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
73 UNIT A-25-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 394,400.00 0
74 UNIT A-25-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
75 UNIT A-25-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 392,700.00 0
76 UNIT A-25-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
77 UNIT A-26-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 395,250.00 0
78 UNIT A-26-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 393,550.00 0
79 UNIT A-26-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
80 UNIT A-26-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
81 UNIT A-27-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
82 UNIT A-27-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
83 UNIT A-27-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
84 UNIT A-27-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 396,100.00 0
85 UNIT A-28-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 396,950.00 0
86 UNIT A-28-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
87 UNIT A-28-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 395,250.00 0
88 UNIT A-28-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
89 UNIT A-29-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
90 UNIT A-29-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
91 UNIT A-29-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 397,800.00 0
92 UNIT A-30-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 398,650.00 0
93 UNIT A-30-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,950.00 0
94 UNIT A-30-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
95 UNIT A-30-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
96 UNIT A-31-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
97 UNIT A-31-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 397,800.00 0
98 UNIT A-31-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
99 UNIT A-31-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 399,500.00 0
100 UNIT B-07-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 376,550.00 0
101 UNIT B-07-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,000.00 0
102 UNIT B-07-06 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
103 UNIT B-08-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
104 UNIT B-08-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
105 UNIT B-08-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 377,400.00 0
106 UNIT B-08-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
107 UNIT B-09-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
108 UNIT B-09-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 378,250.00 0
109 UNIT B-09-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
110 UNIT B-09-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
111 UNIT B-10-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
112 UNIT B-10-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 379,100.00 0
113 UNIT B-10-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
114 UNIT B-10-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
115 UNIT B-11-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
116 UNIT B-11-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
117 UNIT B-11-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 379,950.00 0
118 UNIT B-11-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
119 UNIT B-12-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
120 UNIT B-12-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
121 UNIT B-12-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
122 UNIT B-12-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 380,800.00 0
123 UNIT B-13-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
124 UNIT B-13-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 381,650.00 0
125 UNIT B-13-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 381,650.00 0
126 UNIT B-13-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
127 UNIT B-13-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
128 UNIT B-14-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 382,500.00 0
129 UNIT B-14-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
130 UNIT B-14-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 382,500.00 0
131 UNIT B-14-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
132 UNIT B-14-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
133 UNIT B-15-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
134 UNIT B-15-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 1
135 UNIT B-15-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 383,350.00 0
136 UNIT B-15-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
137 UNIT B-16-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
138 UNIT B-16-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 384,200.00 0
139 UNIT B-16-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
140 UNIT B-17-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
141 UNIT B-17-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 385,050.00 0
142 UNIT B-17-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
143 UNIT B-17-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 385,050.00 0
144 UNIT B-18-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
145 UNIT B-18-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 385,900.00 0
146 UNIT B-18-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
147 UNIT B-19-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 386,750.00 0
148 UNIT B-19-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
149 UNIT B-19-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 386,750.00 0
150 UNIT B-19-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
151 UNIT B-20-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 387,600.00 0
152 UNIT B-20-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
153 UNIT B-20-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 387,600.00 0
154 UNIT B-20-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
155 UNIT B-21-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
156 UNIT B-21-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
157 UNIT B-21-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 389,300.00 0
158 UNIT B-21-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
159 UNIT B-22-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 1
160 UNIT B-22-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 390,150.00 0
161 UNIT B-22-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
162 UNIT B-22-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
163 UNIT B-23-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 391,000.00 0
164 UNIT B-23-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
165 UNIT B-23-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
166 UNIT B-23-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 391,000.00 0
167 UNIT B-24-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
168 UNIT B-24-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 392,700.00 0
169 UNIT B-24-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
170 UNIT B-24-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 392,700.00 0
171 UNIT B-25-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
172 UNIT B-25-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
173 UNIT B-25-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 393,550.00 0
174 UNIT B-25-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
175 UNIT B-26-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 394,400.00 0
176 UNIT B-26-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
177 UNIT B-26-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
178 UNIT B-26-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 394,400.00 0
179 UNIT B-27-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 395,250.00 0
180 UNIT B-27-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 395,250.00 0
181 UNIT B-27-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
182 UNIT B-27-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
183 UNIT B-28-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
184 UNIT B-28-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,100.00 0
185 UNIT B-28-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,100.00 0
186 UNIT B-28-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
187 UNIT B-29-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
188 UNIT B-29-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,950.00 0
189 UNIT B-29-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 396,950.00 0
190 UNIT B-30-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
191 UNIT B-30-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
192 UNIT B-30-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 397,800.00 0
193 UNIT B-30-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
194 UNIT B-30-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 397,800.00 0
195 UNIT B-31-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
196 UNIT B-31-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 398,650.00 0
197 UNIT B-31-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 398,650.00 0
198 UNIT B-31-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
199 UNIT B-32-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
200 UNIT B-32-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 399,500.00 0
201 UNIT B-32-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 399,500.00 0
202 UNIT B-32-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
203 UNIT C-07-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 376,550.00 0
204 UNIT C-07-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,000.00 0
205 UNIT C-07-06 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
206 UNIT C-08-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
207 UNIT C-08-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
208 UNIT C-08-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 377,400.00 0
209 UNIT C-08-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
210 UNIT C-09-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
211 UNIT C-09-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 378,250.00 0
212 UNIT C-09-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
213 UNIT C-09-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
214 UNIT C-10-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
215 UNIT C-10-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
216 UNIT C-10-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
217 UNIT C-10-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 379,100.00 0
218 UNIT C-11-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
219 UNIT C-11-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
220 UNIT C-11-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 379,950.00 0
221 UNIT C-11-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
222 UNIT C-12-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
223 UNIT C-12-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
224 UNIT C-12-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 380,800.00 0
225 UNIT C-12-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
226 UNIT C-13-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
227 UNIT C-13-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 381,650.00 0
228 UNIT C-13-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 381,650.00 0
229 UNIT C-13-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
230 UNIT C-13-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
231 UNIT C-14-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 382,500.00 0
232 UNIT C-14-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
233 UNIT C-14-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 382,500.00 0
234 UNIT C-14-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
235 UNIT C-15-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
236 UNIT C-15-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
237 UNIT C-15-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 383,350.00 0
238 UNIT C-15-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
239 UNIT C-16-01 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
240 UNIT C-16-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 384,200.00 0
241 UNIT C-16-06 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
242 UNIT C-17-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
243 UNIT C-17-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 385,050.00 0
244 UNIT C-17-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
245 UNIT C-17-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 385,050.00 0
246 UNIT C-18-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
247 UNIT C-18-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 385,900.00 0
248 UNIT C-18-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
249 UNIT C-19-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 386,750.00 0
250 UNIT C-19-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
251 UNIT C-19-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 386,750.00 0
252 UNIT C-19-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
253 UNIT C-20-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 387,600.00 0
254 UNIT C-20-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
255 UNIT C-20-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 387,600.00 0
256 UNIT C-20-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
257 UNIT C-21-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
258 UNIT C-21-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
259 UNIT C-21-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 389,300.00 0
260 UNIT C-21-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
261 UNIT C-22-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
262 UNIT C-22-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 390,150.00 0
263 UNIT C-22-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
264 UNIT C-22-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
265 UNIT C-23-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
266 UNIT C-23-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 391,000.00 0
267 UNIT C-23-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
268 UNIT C-23-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 391,000.00 0
269 UNIT C-24-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
270 UNIT C-24-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 392,700.00 0
271 UNIT C-24-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
272 UNIT C-24-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 392,700.00 0
273 UNIT C-25-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
274 UNIT C-25-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
275 UNIT C-25-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 393,550.00 0
276 UNIT C-25-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
277 UNIT C-26-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 394,400.00 0
278 UNIT C-26-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
279 UNIT C-26-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 394,400.00 0
280 UNIT C-26-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
281 UNIT C-27-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 395,250.00 0
282 UNIT C-27-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
283 UNIT C-27-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 395,250.00 0
284 UNIT C-27-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
285 UNIT C-27-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
286 UNIT C-28-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
287 UNIT C-28-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,100.00 0
288 UNIT C-28-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,100.00 0
289 UNIT C-28-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
290 UNIT C-29-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
291 UNIT C-29-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
292 UNIT C-29-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,950.00 0
293 UNIT C-29-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 396,950.00 0
294 UNIT C-30-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
295 UNIT C-30-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 397,800.00 0
296 UNIT C-30-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
297 UNIT C-30-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 397,800.00 0
298 UNIT C-31-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
299 UNIT C-31-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 398,650.00 0
300 UNIT C-31-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 398,650.00 0
301 UNIT C-31-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
302 UNIT C-32-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
303 UNIT C-32-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 399,500.00 0
304 UNIT C-32-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 399,500.00 0
305 UNIT C-32-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
306 UNIT D-07-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
307 UNIT D-07-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
308 UNIT D-07-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 376,550.00 0
309 UNIT D-07-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 376,550.00 0
310 UNIT D-07-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
311 UNIT D-08-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
312 UNIT D-08-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
313 UNIT D-08-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
314 UNIT D-08-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 377,400.00 0
315 UNIT D-09-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 378,250.00 0
316 UNIT D-09-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
317 UNIT D-09-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
318 UNIT D-09-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
319 UNIT D-10-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
320 UNIT D-10-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 379,100.00 0
321 UNIT D-10-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 425,850.00 0
322 UNIT D-10-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
323 UNIT D-11-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
324 UNIT D-11-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
325 UNIT D-11-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 379,950.00 0
326 UNIT D-11-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
327 UNIT D-12-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 380,800.00 0
328 UNIT D-12-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
329 UNIT D-12-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
330 UNIT D-12-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
331 UNIT D-13-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
332 UNIT D-13-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 381,650.00 0
333 UNIT D-13-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
334 UNIT D-13-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 381,650.00 0
335 UNIT D-14-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
336 UNIT D-14-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 426,700.00 0
337 UNIT D-14-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 382,500.00 0
338 UNIT D-14-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
339 UNIT D-15-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
340 UNIT D-15-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 383,350.00 0
341 UNIT D-15-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 383,350.00 0
342 UNIT D-15-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
343 UNIT D-16-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
344 UNIT D-16-04 TENGAH - 0.00 850.00 RM 384,200.00 0
345 UNIT D-16-06 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
346 UNIT D-17-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
347 UNIT D-17-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
348 UNIT D-17-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 385,050.00 0
349 UNIT D-17-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
350 UNIT D-18-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
351 UNIT D-18-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 385,900.00 0
352 UNIT D-18-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 427,550.00 0
353 UNIT D-18-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 385,900.00 0
354 UNIT D-19-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
355 UNIT D-19-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
356 UNIT D-19-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 386,750.00 0
357 UNIT D-19-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 386,750.00 0
358 UNIT D-20-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 387,600.00 0
359 UNIT D-20-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 387,600.00 0
360 UNIT D-20-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
361 UNIT D-20-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
362 UNIT D-21-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 389,300.00 0
363 UNIT D-21-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 428,400.00 0
364 UNIT D-21-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
365 UNIT D-21-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 389,300.00 0
366 UNIT D-22-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 390,150.00 0
367 UNIT D-22-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
368 UNIT D-22-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 390,150.00 0
369 UNIT D-22-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
370 UNIT D-23-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
371 UNIT D-23-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 391,000.00 0
372 UNIT D-23-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
373 UNIT D-23-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 391,000.00 0
374 UNIT D-24-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
375 UNIT D-24-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
376 UNIT D-24-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 392,700.00 0
377 UNIT D-24-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
378 UNIT D-25-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 393,550.00 0
379 UNIT D-25-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
380 UNIT D-25-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 393,550.00 0
381 UNIT D-25-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
382 UNIT D-26-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 394,400.00 0
383 UNIT D-26-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 394,400.00 0
384 UNIT D-26-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 429,250.00 0
385 UNIT D-26-09 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
386 UNIT D-27-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
387 UNIT D-27-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
388 UNIT D-27-08 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
389 UNIT D-27-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 395,250.00 0
390 UNIT D-28-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 396,100.00 0
391 UNIT D-28-02 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
392 UNIT D-28-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,100.00 0
393 UNIT D-28-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
394 UNIT D-29-03 PENJURU - 0.00 950.00 RM 430,950.00 0
395 UNIT D-29-04 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0
396 UNIT D-29-06 TENGAH - 0.00 850.00 RM 396,950.00 0
397 UNIT D-29-10 TEPI - 0.00 850.00 RM 396,950.00 0
398 UNIT D-30-01 TEPI - 0.00 850.00 RM 397,800.00 0
399 UNIT D-30-05 TENGAH - 0.00 850.00 RM 397,800.00 0
400 UNIT D-30-07 TENGAH - 0.00 950.00 RM 430,100.00 0